Customer Cover

Distribution map of customers around the world

Our main customers are Iran, Pakistan, Dubai, Russia, Africa, Germany, France, Britain, Spain, the United States, Canada, South America and so on.

Distribution map of china

Our major customers in China: Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Heilongjiang, Jilin, Liaoning, Inner Mongolia,Hebei, Henan, Shandong, Jiangsu, Zhejiang, Anhui,Fujian, Hubei,Hunan, Jiangxi,Yunnan, Guizhou,Chongqing, Chengdu,Shanxi, Shaanxi,Gansu, Ningxia and so on.

TOP